Kõik Eesti elektritarbijad omavad alates 2013. aasta algusest õigust valida enda jaoks kõige sobilikum elektrimüüja. Siinkohal on oluline tähele panna, et elektrienergia transpordi ja selle kvaliteedi eest vastutab Sinu võrgupiirkonna võrguettevõtja. Seega elektrimüüja vahetamisel ei kao pingeprobleemid ega vähene katkestuste arv. Elektrimüüja roll on tootjatelt ja börsilt elektrienergia ostmine ja vastavalt tarbijaga sõlmitud lepingule kokkulepitud tingimustel elektrienergia müümine.

Eestis toodetakse elektrienergiat taastuvatest ja mittetaastuvatest energiaallikatest. Tootjad võivad toodetud elektrienergia müüa otse elektritarbijale või elektrimüüjale ning sellisel juhul on ostjal täpselt teada, millisel moel elektrienergia on toodetud. Elektritootjad võivad toodangu müüa ka elektribörsile, kus erinevatest allikatest toodetud elekter „seguneb“, mistõttu börsilt ostetud elektrienergia osas pole teada, kas see on toodetud taastuvatest või mittetaastuvatest allikatest. Selleks, et nii elektrimüüjad kui ka tarbijad saaksid olla kindlad elektrienergia päritolus, väljastatakse taastuvatest energiaallikatest ning elektrit ja soojust koostootvates elektrijaamades toodetud elektrienergiale päritolutunnistused. Rohelise Valiku sertifikaat annab elektritarbijale kinnituse selle kohta, et tarbija poolt võrgust võetud elektrienergia kogus on elektritootja poolt keskkonnasäästlikul viisil toodetud.

Tarbijad saavad elektrimüüjat vahetada kalendrikuu vahetudes, kui uus müüja on Elering AS’i andmelaos registreeritud vähemalt 21 päeva enne järgmise kuu algust. Üks võimalus olla keskkonnateadlik ja tarbida loodust säästval viisil toodetud elektrienergiat, on valida endale selline elektrimüüja, kes müüb Rohelise Valiku elektrit. Kui mingil põhjusel Sa elektrimüüjat vahetada ei soovi, kuid Sinu elektrimüüja Rohelise Valiku elektrit ei paku, siis teine võimalus keskkonnasõbralikku elektrienergiat tarbida on osta Rohelise Valiku sertifikaat eraldiseisvalt elektrienergiast. Sellisel juhul kindlustad endale selle, et Sinu poolt tarbitud elektrienergia pärineb taastuvressurssidest. Selgituseks võid vaadata järgmist joonist: 

elekter

Aitäh, et tegid Rohelise Valiku